Néhány gondolat a kurzusról

A 2+1 éves tanfolyamon a csillagok segítségével megismerjük önmagunk mélyebb rétegeit és a sorsunkban, kapcsolatainkban lakozó tanításokat, beavatásokat is. Megtanuljuk értelmezni a születés pillanatnak az égi képét. A csillagképek, a csillagok, a Tejút, az asztrológiai jelek, a bolygók és azok kapcsolatainak segítségével vizsgáljuk és értjük meg a múlt, a jelen és a jövő eseményeit, tendenciáit, minőségeit.

Asztrozófia, tanfolyami ismertető

 

Napszentülte után, mikor felragyognak a csillagok az ég éji bársonyán, s ebben gyönyörködik a szem, s a lélek, észrevétlenül átsiklunk, átevezünk a meditatív gondolkodás végtelen óceánjára. Az ember megértésre, tudásra, és fejlődésre törekszik. Persze van az az állapot, amikor még a siker, az anyagi javak elérésére, és az élvezetek jelentik a fő célt, de hamar rájövünk, hogy az ezekre való kizárólagos törekvés soha nem vezet a boldogsághoz, még akkor sem, ha elérjük őket. Az igazi kincseket a gondolkodás, és a „láthatatlan dolgok” érzékelésének a képessége jelenti.

Mely dolgok tudása igazán meghatározó az emberi életben? Például tudni jelen lenni a társainknak, hogy a személyiségükben rejtőző ajándékokban részesülhessünk. Vagy tudni azt, hogyan kell méltó módon fogadni az érkező lelket, aki még csecsemőként figyel ránk, de gyermeki, és felnőtt testben is betoppannak sorsunk udvarára hosszabb, rövidebb időre úti, és játszótársaink. Hogyan illene köszönteni őket? És amikor már valakinek távoznia kell, mert lejárt a közös időnk, akkor hogyan lehet őt elengedni? Aztán ki tanítja meg nekünk azt, hogy hogyan ismerhetjük fel a számunkra valódi értékkel bíró kincseket, és hogyan a hamis csillogást… No, és honnan tudhatom, hogy mi az életem célja, és milyen belső varázserőkkel rendelkezem?

Milyen érdekes, hogy mindezekről nem tanulunk a „hivatalos” iskolákban. Az iskolák java része elrettenti a tudás megszerzésének vágyától a hallgatóit, hiszen, ha a feladott leckét nem mondja vissza a tanuló, azért retorzió, büntetés jár. Ezek után nem meglepő, ha sokan menekülnek az iskoláktól, ahol rengeteg információt kell megjegyeznünk, majd a vizsgákon visszhangoznunk, de ezekből az életben vajmi keveset használunk, így aztán nem csoda, rengeteg kudarc, buktató, és zsákutca után sokan megkeserednek, míg mások új dimenziók, új horizontok felé nyílnak meg.

Az asztrozófia, magyarul a csillagbölcselet egy új horizont. A csillagok járásának a megismerése maga a csoda! És ezt most nem egy elfogult asztrozófus mondja, hanem mindenki, aki már megismerkedett ezzel a varázslatos birodalommal. De nézzük csak, mire is van szüksége az embernek? Először is természetesen tudásra. Tudásra, hiszen mindig csak az tud problémát, gondot okozni, amit nem tudunk, nem ismerünk. Amit tud az ember, az érdemben nem tud problémát okozni. Minden probléma az életünkben a tudás hiányára utal. Pontosabban jelzi, hogy eljött az ideje egy újabb tudás megszerzésének.

A megszerzett, és alkalmazott tudás indítja el a fejlődést, az emelkedést. A spirituális ember számára a tanulás szenvedéllyé válik, hiszen tudás nélkül szeretet sincs. A tudás nélküli ösztönös létezésben az önző ragaszkodás jelenik meg, mely igen távol van az igazi, fénylő szeretettől.

És itt fel kell tennünk a kérdést, hogy mely tudás a legfontosabb az ember számára?! Melyek azok az ismeretek, amelyekkel bizton haladás lesz az életünkben? Egyáltalán, ma beszélhetünk ilyen tudásról? – Igen! S ez, a tudás „szent hármassága”.

Az első tudás, ami nélkülözhetetlen minden szempontból, az az ÖNISMERET! A kellő önismeret hiánya miatt értékeljük túl, de sokszor alul saját magunkat. A legtöbb csalódás oka, az önismeret hiánya. A boldogság titka, önmagunk megismerésében rejlik. Önmagunk megismerésében, a személyiségünk változásainak tudatosításában, felismeréseiben a legtöbb segítséget talán az asztrozófia tudja nyújtani!

Az önismeret fontosságát senki sem vitatja. Ebben teljes egyetértés mutatkozik a különböző világnézetet vallók között. Azonban a „második tudás” fontosságát már kevesen ismerik, sokan el sem jutnak ennek felismeréséhez, hiszen képtelenségnek tartják. Ez a tudás pedig a SORS ISMERETE! Megismerhető a sors? Tudhatom azt, hogy mit hoz számomra az idő, a sors? A válasz: igen! Az időbe ágyazott életút, vagyis a sors ismerete segít igazán abban, hogy előre haladjunk az életünkben. Sorsunk megismerésének a lehetőségét is hordozza a csillagbölcselet. A harmónia állapotának az eléréséhez nélkülözhetetlen a múltunk tanításainak a tudása, a jelen lehetőségeinek a működtetése, és a jövő tendenciáinak az ismerete.

A „harmadik tudás” pedig arról szól, hogy tudjuk, hogy MIKOR, MINEK JÖN EL AZ IDEJE! Hiszen rendelt ideje van a vetésnek, ahogyan rendelt ideje van az aratásnak is… Ideje van a csendnek, s ideje a szónak, de ideje van a cselekvésnek, és a „mozdulatlanságnak” is. Ideje van a munkának, a pihenésnek, de a gyógyulásnak, s a gyógyításnak is. Hányszor fordul elő egy életben, hogy rosszkor szólunk, s csöndben maradunk, mikor szólnunk kellene, s hányszor van úgy, hogy unottan végezzük a munkánkat, miközben tudjuk, hogy most máshol kéne lennünk, s mást kellene tennünk… Sokszor ezekre csak később jövünk rá, amikor már késő. A csillagok járása mutatja meg pontosan, hogy mikor, minek jön el az ideje. Ez a tudás nélkülözhetetlen a spirituális úton járó ember számára, hogy a valódi biztonság állapotában igazán teremtővé válhasson.

Van még egy titkos tudás. Ami persze már sokak számára egyáltalán nem tikos. Ez pedig úgy szól, hogy az ember, aki a magasabb világokból érkezett, s fensőbb lény(ek) – Isten – által teremtetett, így az isteni erők, s minőségek hordozója, valójában végtelen. Én tudom, hogy rengeteg „tan” szól arról, hogy az ember kicsi, és jelentéktelen, csupán egy csepp a végtelen óceánban, egy aprócska, szinte láthatatlan porszem a sivatag homokjában, akinek térdre rogyva kell könyörögnie a fensőbb hatalmak felé, de… de az igazság az, hogy az emberben a végtelen Univerzum minden csodája megtalálható.

Aki önnön kicsinységében hisz, az azt fogja megélni. Aki elindul a végtelen felé, az előtt kitárulnak a Világ Kapui!

Mi, az asztrozófia kurzuson elindulunk a végtelen felé. Utunkon az éji égi őrtüzek a csillagok mutatják az irányt. Egy régi tanítás szerint, amikor az emberi lelkek megérkeztek a Földre, hogy elvégezzék evilági küldetésüket, minden tudást megkaptak mindehhez. S ezt a tudást csupa – csupa fénnyel, az égre írta a Teremtő. A csillagok világában megjelenik a szerelem, a varázslat, az uralás, az áldozat mágiája, a művészetek csodája, a vetés, és az aratás, a szárnyalás, a beavatás, a gyógyítás titka, a felszabadulás csodája…, és még sorolhatnánk. Ám mindezek az égi fényjelek ragyognak az egyéniségünkben, valamint a sorsunkat is ők jelzik.

Mindezekkel ismerkedünk meg három éves tanfolyamunkon. Önmagunk teljesebb megismerése, valamint sorsunk, a múlt-jelen-jövő hármasának tudása kiemelt jelentőséggel bír kurzusunkon. A szükséges információk átadása mellett a személyes tapasztalatok megszerzésére helyezzük a hangsúlyt, hogy ez a csodálatos, ősi tudomány ne csak hit, hanem személyes tapasztalás, tehát igazi tudás lehessen!

Tanfolyamunkon megismerkedünk ismert, és ismeretlen mesterekkel, emberekkel, akiknek csillagállásaiból rengeteget tanulunk, s mindeközben természetesen a saját égi képletünkkel is egyre mélyebben, és mélyebben foglalkozunk. A tapasztalati tudás megszerzése érdekében filmeket is nézünk azokról, akiknek a képletével foglalkozunk.

Kiemelt jelentőséggel foglalkozunk az emberi kapcsolatokkal. Miről szól egy szerelem? Mit akart a személyiségével valójában megtanítani – persze ez sohasem tudatos – nekem az apám/anyám, testvére(i)m, és a többi társam? Milyen tanítást, beavatást rejt egy kapcsolat? Kapcsolataink megismerése egy újabb lépés a fejlődés útján.

Ezzel a tudással már érdemben tudunk segíteni nemcsak önmagunkon, hanem a szeretteinken, de akár a hozzánk forduló idegeneken is. Nos, egy biztos: a csillagokat is lehozzuk az égről!

Az asztrozófia tanfolyam nem egy gyorstalpaló, bár már az első év végén a gyakorlatban használható tudásra tesznek szert hallgatóink. A tanulás itt nem munka, nem feladat, hanem egy varázslatos felfedező út! Micsoda öröm felfedezni, felismerni önmagunkban a Nap ragyogását, a Hold érzékenységét, a Merkúr szellemiségét, a Vénusz szépségét, a Mars erejét a Jupiter tudását, a Szaturnusz időkön túli bölcsességét…

De az Uránusz felszabadító zsenialitása, a Neptunusz misztikája, és a Plútó dimenziókat átlépő mágiája is igazi belső beavatás! Tehát az első évünk végén a születés csillagállásaiból már megismerjük az adott személyiséget, tudunk olvasni a sorsából, és látjuk a benne rejlő lehetőségeket, és feladatokat is. A második évben még mélyebbre hatolva ismerkedünk meg a „felettes én” jelzéseivel, a kapcsolataink titkaival, és még számos csodával, amit itt nem írhatok le. A harmadik év a beavatásé…

Én szeretettel várok mindenkit a mi csillagcsaládunkba, akit megszólítottak a csillagok, és igazán szeretné ismerni a titkaikat!

Budapesten 2017. szeptember 13-án, szerdán, 17.00 órakor indul új tanfolyam a Harmónia Palotában.

Cím: 1088. Budapest, Múzeum u. 9. A Nemzeti Múzeum mellett, a Kálvin téri metrótól mindössze egy percre. Parkolni a múzeumkert mögötti mélygarázsban lehet.

Előzetesen jelentkezni név, telefonszám, és e-mail cím megadásával az asztrozofia.paksi.zoltan@gmail.com címen lehet.

Ezentúl Facebook oldalunkon is közzétesszük az előadásokat és programokat.

Érdekli az asztrozófia?

 

Ha szeretne idővel asztrozófiai tanulmányokba kezdeni. Küldje el hozzánk elérhetőségét és informáljuk a különböző városokban induló csoportokról, tanfolyamokról. Ha esetleg a továbbiakban nem szeretne hírlevelet kapni tanfolyamokkal, képzésekkel kapcsolatban, akkor a levél alján kérjük iratkozzon le róla!

Küldje el jelentkezését!

Helyszín: Harmónia Palota, 1088. Budapest, Múzeum u. 9.

Időpont: A tanfolyam 2017. szeptember 13-án, szerdán, 17.00 órakor kezdődik.

Az órák kéthetenként, szerdai napokon 17.00 – 20.45 óráig kerülnek

megtartásra.

Az alábbi űrlap kitöltésével juttathatja el hozzánk jelentkezési szándékát!