A hét talán legfontosabb égi üzenete az EGYÜTTMŰKÖDÉS. Az együttműködés idejét jelzi az, amikor több égitest is találkozik az égbolt színpadán. Ez a hét a Nap és a Hold együttállásával indul, majd a Merkúrral is találkozik a Nap, a Mars és a Szaturnusz is együtt ballagnak, de a Jupiter és az Uránusz is szoros közelségben működnek együtt ezekben a napokban. Számunkra azonban a legfontosabb az, hogy a Föld is találkozik a titkok hírnökével, a Merkúrral.

 

A gyakorlati életünkben most érdemes törekedni arra, hogy a szokásosnál jobban, teljesebben tudjunk együtt cselekedni, együtt gondolkodni, együtt érezni és közösségben lenni a társainkkal. A Merkúr okán a gyermekeket, a gyermekeinket kell kiemelnem, a velük való érdemi együttműködés fontosságát. Ezt segíti, ha belegondolunk abba, hogy amikor mi voltunk gyerekek, mennyire valósult meg az, hogy érdemben, együttműködően foglalkoztak velünk, illetve milyen volt ennek hiánya.

 

Az április 1 – 25-ig hátráló mozgást végző Merkúr segíti az emlékezést, segíti a gyermeki énünk felidézését és ezen a héten a gyermeki énünkkel való belső együttműködést is. Nem csak a külső, hanem a belső együttműködéseknek is eljött az ideje. Ha tehetjük vegyük elő, vagy idézzük fel azokat a játékokat, meséket, filmeket, amelyekben a legönfeledettebbek voltunk. Az emlékek most a magasabb szintű megértést és tudatosodást és a belső gyermekkel való együttműködést is segítik, mert a Föld és a Merkúr igen nagy jelentőséggel bíró csillag fényénél kapcsolódnak…

 

Nem csak végtelen lehetőségeket, hanem a végtelen lehetőségét hordozó gyönyörű Földünk április 11-12-én a Spica csillagnál találkozik a Merkúrral, ami a fentiek mellet jelzi azt is, hogy ideje van a valódi beszélgetéseknek, az eszmecseréknek, megbeszéléseknek, de ha beleragadtunk valamilyen helyzetbe, gondolatiságba, akkor most tudunk abból megoldó módon kilépni, sőt, kiemelkedni az együttműködések segítségével.

A Spica a „learatott és Fényt őrző kalász” így a Föld-Merkúr segíti most annak a karmának, a sorsprogramnak megértését, amelynek legerőteljesebb jeleit, történéseit és üzeneteit a gyermekkorban éljük át.

 

A Mars-Szaturnusz együttműködő kettőse a Vízöntő „holnapot teremtő” vizében látható. Kerüljük most a sietséget, a kapkodást, adjunk lehetőséget a megfontolt, lépésről-lépésre haladó, energiákat koncentráltan működtető testi, lelki, gondolati cselekvéseknek. Segíti ez az égi helyzet a méregtelenítéseket, a böjtöket, a megtisztításokat és természetesen a holnapunk, de a távolabbi jövőnk elgondolását, megtervezését is, amit még pluszban támogat a Jupiter és az Uránusz kettőse is.

 

Örömteli és eredményes külső – belső EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET kívánunk mindenkinek!

 

(Az itt megjelenő írások már elérhetőek megújult honlapunkon, a www.asztrozofia.hu oldalon is!)

A teljesebb „idő-értés” érdekében érdemes megnézni a legújabb havi csillagidőjárásjelentésünket:
https://youtu.be/ejgnB3r-VdE
valamint a 2024-es év egészének a csillagjeleit bemutató – az év dalával kiegészített! – előadásunkat is.
https://youtu.be/GePOweXQYXQ

 

Ima és meditáció leghatékonyabb időintervallumai a BÉKÉÉRT!

Aki teheti ezekben az időpontokban DÉL felé fordulva imádkozzunk lélekben együtt a BÉKÉÉRT és a SZERETETÉRT úgy,

hogy a béke és a harmónia erőit erősítjük, emeljük kint és önmagunkban is,

illetve égi együttműködést kérünk mindezek megvalósulásáért!

Ezen időpontok kiemelten segítik a tudatosság a gyógyító energiák és a harmónia szintjének az emelését, a megoldásokat, valamint az új dolgok, célok elérését.

 

Április 08., hétfő: 14.36 – 14.46

Április 09., kedd: 14.33 – 14.43

Április 10., szerda: 14.30 – 14.40

Április 11., csütörtök: 14.27 – 14.37

Április 12., péntek: 14.24 – 14.34

Április 13., szombat: 14.21 – 14.31

Április 14., vasárnap: 14.18 – 14.28

 

Ima előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elmondani, átadni az égieknek, (Istennek) illetve mihez kérünk segítséget, útmutatást, együttműködést. Az ima/elmélyülés első felében elmondjuk, halkan, de érthetően a mondanivalónkat. Fontos a kimondott szó, fontos, hogy a hangunkkal az énünk rezegtesse meg a „felküldött” információt, mert így az imánknak nagyobb az ereje, a hatása, mintha csak belül, magunkban mondanánk.

 

Az ima/elmélyülés második felében pedig elcsendesedünk, kicsit kiürítjük a tudatunkat. Ezzel megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy megérkezhessen a válasz. Az ima igazi titka, igazi lényege nem is az, hogy mi elmondjuk, hanem az, hogy képessé válunk a hallásra…

 

Az imádkozás/elmélyülés idejét lehetőség szerint pontban a megadott időben kezdjük el. Fontos, hogy a befejezés előtt lecsendesedve figyeljünk befelé, ezzel megadva a lehetőséget az „égiek” válaszának befogadására.

A hónap egészének az üzeneteit is vegyük figyelembe a teljesebb felismerések, a tudás érdekében!

 

Természetesen továbbra is a legfontosabb a személyes tudás felismerése, ezért a napi csillagkódokat most is NAGYBETŰVEL emeltem ki. Ne feledjük, a személyes tudás visz igazán előre, s ez néhány hétköznapi eseménybe van elrejtve, amelyeket érdemes leírni a titkos naplónkba és összevetni az itt közreadott csillagkulcsokkal.

 

Napi üzenetek a Földről nézve, csillag-kulcsokkal:

 

Április 8., hétfő: A mai napon éri el a Hold a karma kerekét, majd az esti órákban a Napot is, ami kiemelten kedvez a lelki, érzelmi törekvéseink megvalósítása érdekében végzett cselekvéseknek. Ez a nap segíti ugyanakkor a szintén lelki és családi történeteinkben való elmélyülést.

Csillag-kulcsszavak: ÖSSZEGZÉS, TOVÁBBLÉPÉS

 

Április 9., kedd: A Nap, a Merkúr és a Hold éjjeli, hajnali együttállása tálcán kínálja a beavató, megvilágosító álmok megjelenését. A hétfői estén, elalvás előtt érdemes kérni (és megadatik!) imában olyan álmot, ami választ ad a jelenünk legfontosabb kérdésére. A délutáni órák már az emelkedés lehetőségeit hordozzák.

Csillag-kulcsszavak: ELMÉLYÜLÉS, MEGVALÓSÍTÁS, HOLNAPLÁTÁS

 

Április 10., szerda: A mai estén válik egzakttá a Mars és a Szaturnusz találkozója, de a Hold már ezt megelőzően kapcsolódik hozzájuk. Ezen a napon kerüljük a kapkodást, törekedjünk e jelenlétre és koncentráltan, lépésről-lépésre haladva foglalkozzunk lehetőség szerint a legkiemeltebb (sors)feladatainkkal. A tényleges megoldások és emelések legjobb napja ez a mágikus szerda.

Csillag-kulcsszavak: TISZTÍTÁS, TISZTULÁS, ALKOTÁS

 

Április 11., csütörtök: A költészet napján a kreativitás, a termékenység, a „nemző létrehozás” ideje érkezik el, mert a Hold most érkezik az Istenek Szerelmi Fészkébe. A szerelem lehetőségének a napja ez hétköznapi és mágikus értelemben is.

Csillag-kulcsszavak: ELENGEDÉS, MEDITÁCIÓ, MAGASABB ÉRZÉKELÉS

 

Április 12., péntek: A mára virradó hajnalra is érdemes útmutató, megvilágosító álmot kérni, mert az éjjel létrejövő Nap-Merkúr találkozó ezt kiemelten támogatja. Ezen a pénteken foglalkozzunk azon dolgainkkal, tanulmányainkkal, amelyekben fejlődni akarunk, mert az emelés erői hangsúlyossá válnak.

Csillag-kulcsszavak: MEGVALÓSÍTÁS, GYÓGYÍTÁS

 

Április 13., szombat: A Tejútra lépő Hold kedvez az imának, a magasabb világok és szellemi, gondolati tartalmak felé fordulásnak, de ezen a napon jobban tudjuk felismerni a bennünk rejtőző-lakozó meghaladni, legyőzni, elengedni való dolgainkat, szokásainkat.

Csillag-kulcsszavak: FELSZÍN ÉS A MÉLY

 

Április 14., vasárnap: Kijelenthetjük, hogy az „álmok hetében” járunk, mert a mai hajnalra is érdemes álmot kérni, amit a Hold mágikus kapcsolata a Nappal és a Merkúrral indokol. A délutáni órákban a Vénusz válik fő szereplőjévé a Naprendszernek, ami mindenféle külső-belső szépítést, békítést, harmonizálást és a művészetekkel való alkotó foglakozást is támogat.

Csillag-kulcsszavak: LÁTNI A MÚLANDÓ JELENTŐSÉGÉT

 

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek.

Áldás és Fény VAN Velünk az Úton!

CsillagfényáldássalPaksi Zoltán