Tanfolyam

Asztrozófia tanfolyam

Az asztrozófia tanfolyam 2 éves. Egy év 12 x 8 órát jelent.

Júliusban és augusztusban szünetel a tanítás.

Az első év végére a gyakorlatban is használható, születési képlet elemzésére is alkalmas tudásra tesznek szert a hallgatók.

A tanfolyam második évének végére teljes körű, praxisra is alkalmas, magas szintű asztrozófiai ismeretek birtokába jutunk.

A tanfolyam elvégzése után lehetőség nyílik extra tartalmak, többek között magasabb szintű képlettípusokkal, mint például a NAPKÉPLET ismerkedünk meg. 

Az extra évet követően nyílik lehetőség a beavatás évének elvégzésére. 

Ekkor a tanfolyamon részt vevők képletének elemzése történik az esetlegesen jelen lévő problémák (egzisztencia, pénz, kapcsolatok stb.) megoldására koncentrálva,
természetesen teljes titoktartás mellett.

Új asztrozófia tanfolyamot 2023. szeptember 12-én kedden, 17.00 órától indítunk Budapesten, a Harmónia Palotában. VIII. Budapest, Múzeum u. 9.

(A Kálvin téri metrótól egy perc séta, a Nemzeti Múzeum mellett.)

Az órák kéthetente keddi napokon, 17.00 – 20.45 óráig tartanak. 

A kurzuson személyesen, vagy online módon is részt lehet venni.

A tanfolyam bármikor abbahagyható, felfüggeszthető további fizetési kötelezettség nélkül!

A továbbiakban ismerkedjünk meg a tanfolyam részleteivel.

Sokat töprengtem azon, hogy melyek a legfontosabb dolgok az életben. Mivel nyújtózhatunk egy inkarnáció keretein túlra? Az „Isteni igazság mérlegének” a két serpenyőjébe vajon mely két dolog kerülhet?

Az egyik vitathatatlanul a szeretet. Azok a dolgok visznek igazán előre, amelyeket szeretettel csinálunk, amelyekhez szeretettel viszonyulunk. A másik pedig a tudás. Gondoljunk csak bele! A tudás szeretet nélkül nem képes az életet szolgálni, míg a szeretet tudás nélkül pusztán féltékeny önzés. E két fénysugár egymást erősítő csoda mindannyiunk életében. Egy probléma például azért tud megjelenni az életünkben, mert valamit nem tudunk! A probléma mindig a szükségessé vált tudás hiányát jelzi. Az igazi tudás a személyes fejlődésben és a megoldásokban segít. A tudás, mint olyan, ma két csoportba osztható.

1.

Az iskolákban megszerezhető ismeretanyag.

2.

A személyes felismeréseken, tapasztalatokon alapuló tudás, ami már bizonyosságként él bennünk.

Személy szerint én ennek a másodiknak tulajdonítok nagy jelentőséget, mert a személyes tudás segítségével tudunk élethelyzeteket, problémákat emelő módon megoldani, illetve a problémamentes időszakokban is fejlődni, előrehaladni. Ugyanakkor a tudás mindig személyes, mert ami nekem segítő ismeret, az más számára már nem feltétlenül az. A személyes tudás a hétköznapjaink, a sorsunk kisebb – nagyobb eseményeibe van elrejtve. A történeteinkben, tapasztalatainkban, eseményeinkben rejlő tanítások megfejtésével, azok szimbolikájának a megértésével tudjuk gazdagítani a személyes tudásunkat! Ebben nyújt óriási segítséget az asztrozófia, mert az égi jelek és az idő ismeretében sokkal könnyebben tudjuk kiolvasni a sorsunk könyvébe csak nekünk íródott tanításokat. Több, mint 30 esztendő tapasztalatait nyújtom át csillagbölcseleti utunkon.

Engedje meg, hogy röviden ismertessem a tanfolyam tematikáját.
Minden ember szeretne olyan életet élni, amiben van fejlődés,
előrehaladás, a megjelenő nehézségekre, feladatokra megoldás.
Mindezek eléréséhez a fentebb említett személyes tudás mellett, még két fontos tudásra van szükségünk.

Az egyik az önismeret. A másik pedig a sorsismeret, a saját sorsunk ismerete.

Csillagbölcseleti kurzusunkon többek között ezeket ismerjük és tanuljuk meg.
Az ősi bölcsességet rejtő csillagos ég segít minket ebben a folyamatban.
Mivel a tudás jelentős mértékben tapasztalat is, ezért kurzusunkon
nagy hangsúlyt fektetünk a személyes tapasztalatok megszerzésére.

Asztrozófia tanfolyam

Időtartama: 2 tanfolyami év.
Egy tanfolyami év 12 X 8 óra.
Júliusban és augusztusban szünetel a tanítás.

A tanfolyam elvégzéséhez sem előképzettség, sem bármilyen technikai eszköz, (pl. laptop) sem szükséges. Az első órára csak füzetet és tollat kell hozni.
A képzés első napjától a gyakorlati életben használható tudásra teszünk szert, mellyel mind a saját, mind a hozzánk fordulók életén tudunk segíteni.
Az asztrozófia kurzusunk olyan, mint egy nagy utazás, óráról – órára újabb és újabb csillagtájakat, izgalmas sors összefüggéseket fedezünk fel. Az órákról hangfelvétel nem készíthető!

A tanfolyam online, vagy személyes részvétellel végezhető.

Az első évben az alapoktól kezdve megismerkedünk az asztrozófiával, és a gyakorlatban használva elsajátítjuk az elemzés, (személyiség, és sorselemzés) a születési idő korrekciójának, és a párkapcsolatok vizsgálatának, elemzésének a technikáját.

Már az első év végére a gyakorlatban is használható, születési képlet elemzésére is alkalmas tudásra teszünk szert!

Az első év 12 x 8 óra, díja 14.000 Ft/8 óra (hó).

A második évben magas szintű ismeretekre teszünk szert,
természetesen ekkor is a gyakorlatban alkalmazva azokat.
Az ég egyik fő körének, az equatornak a csillagképszimbólumait

(Eridanus, Aquila, Cetus stb.) is megjelenítjük,
és figyelembe vesszük a képlet körén.

A második év 12 x 8 óra, díja 14.000 Ft/8 óra (hó).

A tandíj fizetése mindig alkalmanként, az óra előtt, a helyszínen történik.

A tanfolyam bármikor abbahagyható további fizetési kötelezettség nélkül!

A tanfolyam elvégzésével teljes körű asztrozófiai tudásra tesznek szert a hallgatók.

Kérem, ismerkedjen meg a titkos információkat tartalmazó PLUSZ kurzusainkkal is.

AsztroExtra

Extra kurzusunkon azok vehetnek részt, akik a kétéves asztrozófia tanfolyamunkat elvégezték.

Az AsztroExtra évében már nem szintet, hanem dimenziót lépve
mélyülünk el a csillagbölcselet titkaiba. Ekkor már, többek
között, magasabb szintű képlettípusokkal ismerkedünk meg, mint a

- Napképlet -

valamint az északi mellett a déli égbolt (pl. Táblahegy, Dél keresztje) csillagképeivel, és azoknak a mi életünkben betöltött szerepével. 

Az extra évben szükséges a személyes jelenlét, ezért itt már nincs lehetőség online részvételre. 

Az AsztroExtra évében olyan anyag kerül átadásra, ami csak nálunk ismerhető meg. 

Az AsztroExtra év szintén 12 x 8 óra.

A Beavatás éve

(Az AsztroExtrát végezettek számára.)

Ekkor a tanfolyamon részt vevők képletének elemzése történik. A sors rejtett összefüggéseire, valamint az esetlegesen meglévő problémák (egzisztencia, pénz, kapcsolatok stb.) megoldására koncentrálunk, természetesen teljes titoktartás mellett.
A beavatás éve annyi hónap, vagyis 8 óra, amennyien maradunk, de maximum 21 hó.

Fontos: Mivel nem az adott nyolc órát, hanem az időarányosan esedékes részletet fizetjük alkalmanként, így azokat az alkalmakat is ki kell fizetni, amelyeken nem tudott részt venni. 

Ezeknek a pótlása később díjmentes!!!

Bízom benne, hogy 2023. szeptemberétől Önnel együtt fedezhetjük fel a csillagok külső – belső csodavilágát!

Csillagfényáldással: Paksi Zoltán

Jelentkezés

Érdeklődés az paksi.asztrozofiatanfolyam@gmail.com e-mail címen.