A nyár vitathatatlanul elkezdődött, s bár az emberek tudatában többnyire a nyári hónapokhoz a pihenés társul, de spirituális értelemben a tudásunk gyarapítását, a sorsunk és önmagunk teljesebb megértését segíti a mostanság magasan járó, mindent bearanyozó, mindenre rávilágító Nap. A földeken is a beérés, a gyümölcsszedés és az aratásra való felkészülés heteiben járunk, ahogyan a gondolataink is most érnek, érhetnek be, s most válhatnak a Nappal aranyfényűvé, tehát elmondható, hogy a szellemi munkálkodás és emelkedés kiemelt ideje érkezett el.

 

A természet körforgásában a pihenés valódi ideje a tél, amikor alszik a természet, a földeken nincs munka, s az alacsonyan vándorló Nap is a megnyugvás szelíd fényeivel simogatja a Földet.

 

Természetesen indokolt a nyári pihenő, de ezt érdemes kiegészíteni a tudatunk fényesítését célzó cselekvésekkel, amit az égiek is támogatnak: – A Föld például ezekben a napokban a Nyilas csillagkép íjánál vándorol, ami azt jelzi, hogy eljött az ideje a magasabb összefüggések megismerésére irányuló gondolat-játékoknak. A kilőtt nyílvessző jelképe a végtelen messzeségekbe repülő gondolatnak is. Kifejezetten erre rímel az a fajta meditációs gyakorlat, ahol az énünk lényegét megjelenítő kis csillag kilőtt nyílként száguld az inkarnációk spirálkörein túlra, ahol a középpontban már azonos az alfa az omegával…

 

Azt is szükséges megemlítenem, hogy a Föld jelenlegi kapcsolata a tüzes Marssal a szellemi megoldásokat, az emelkedéseket segíti, hiszen a tűz szimbolikájához tartozik a világos és világosságot hozó értelem, de ha ismét a Földünkről tekintünk az égre, akkor is a „lényegre törekvő értelem” működtetésének az idejét jelzi a Merkúr kapcsolata a Szaturnusszal.

 

A Nap az Ikrek kettősének halandó (Castor) oldalán vándorol ezen a héten, aminek az egyik lényegi üzenete az, hogy „minden, ami mulandó, az életünkben, a hallhatatlanság fényét hozza kicsit közelebb hozzánk.” Most érdemes elgondolkodni, elmélyülni eddigi történetünk legemlékezetesebb elmúlásainak a szimbolikájában, de az emberi kapcsolataink teljesebb megértését is segíti ez a Nappozíció.

 

Minden emberi kapcsolat tanítást hordoz. Mivel az Ikrek kettőséhez tartozik a testvéri kapcsolat, ezért a testvérrel, testvérekkel való kapcsolatunkban rejlő tanítások megértésének is kedvez az idő minősége, de a párkapcsolatra történő rálátásnak is ideje van, hiszen az Ikrek sok kultúrában férfi-nő kettősként jelenik meg.

 

A „teremtő szerelem” energiáit, s idejét a Mars és a Vénusz kapcsolata jelzi, ami most elsősorban szellemi, értelmi, tudati szinteken erős. Ez azt jelenti, hogy az alkotó gondolkodásnak, a művészi módon, például versekben, festményekben megjelenő eszményeknek, tanításoknak, bölcsességeknek kedvez az idő. Szóval érdemes törekedni arra, hogy rajzban, versben, novellában, táncban, vagy dallamban fogalmazzuk meg a minket leginkább érintő gondolatokat, kérdéseket, vagy a már bennünk felfényesedett válaszainkat is.

 

Minden ember legfontosabb kérdése az, hogy valójában ki vagyok és mi a célja, az értelme az életemnek. A csillagok mágikus világát feltáró asztrozófia segít ezen kérdések megválaszolásában, hiszen mindannyian kozmikus lények vagyunk, s mindannyiunkban az univerzum fényei ragyognak.

 

Fedezze fel Ön is tanfolyamunkon ezeket a fényeket!

 

ÚJ ASZTROZÓFIA TANFOLYAM INDUL PAKSI ZOLTÁN VEZETÉSÉVEL BUDAPESTEN, 2024. SZEPTEMBER 29-ÉN!

Az órák havonta egy alkalommal, vasárnapi napokon, 10.30 – 18.15-ig kerülnek megtartásra a Harmónia Palotában. (VIII. Budapest, Múzeum u. 9.)

 

Bővebb információkért, avagy a legjobb döntés megvalósulása érdekében, ami a jelentkezés, látogasson el a www.asztrozofiatanfolyam.hu oldalra!

 

Mindenképpen érdemes tovább olvasni, mert kicsit lejjebb napi bontásban is részletezzük a csillagos égbolt jelzéseit!

 

(Az itt megjelenő írások már elérhetőek megújult honlapunkon, a www.asztrozofia.hu oldalon is!)

A teljesebb „idő-értés” érdekében érdemes megnézni a legújabb havi csillagidőjárásjelentésünket:
https://youtu.be/S-Nm7E2bV84
valamint a 2024-es év egészének a csillagjeleit bemutató – az év dalával kiegészített! – előadásunkat is.
https://youtu.be/GePOweXQYXQ

 

Ima és meditáció leghatékonyabb időintervallumai a BÉKÉÉRT!

Aki teheti ezekben az időpontokban DÉL felé fordulva imádkozzunk lélekben együtt a BÉKÉÉRT és a SZERETETÉRT úgy,

hogy a béke és a harmónia erőit erősítjük, emeljük kint és önmagunkban is,

illetve égi együttműködést kérünk mindezek megvalósulásáért!

Ezen időpontok kiemelten segítik a tudatosság a gyógyító energiák és a harmónia szintjének az emelését, a megoldásokat, valamint az új dolgok, célok elérését.

 

Június 24., hétfő: 10.46 – 10.56

Június 25., kedd: 10.43 – 10.53

Június 26., szerda: 10.40 – 10.50

Június 27., csütörtök: 10.37 – 10.47

Június 28., péntek: 10.34 – 10.44

Június 29., szombat: 10.31 – 10.41

Június 30., vasárnap: 10.28 – 10.38

 

Ima előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elmondani, átadni az égieknek, (Istennek) illetve mihez kérünk segítséget, útmutatást, együttműködést. Az ima/elmélyülés első felében elmondjuk, halkan, de érthetően a mondanivalónkat. Fontos a kimondott szó, fontos, hogy a hangunkkal az énünk rezegtesse meg a „felküldött” információt, mert így az imánknak nagyobb az ereje, a hatása, mintha csak belül, magunkban mondanánk.

 

Az ima/elmélyülés második felében pedig elcsendesedünk, kicsit kiürítjük a tudatunkat. Ezzel megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy megérkezhessen a válasz. Az ima igazi titka, igazi lényege nem is az, hogy mi elmondjuk, hanem az, hogy képessé válunk a hallásra…

 

Az imádkozás/elmélyülés idejét lehetőség szerint pontban a megadott időben kezdjük el. Fontos, hogy a befejezés előtt lecsendesedve figyeljünk befelé, ezzel megadva a lehetőséget az „égiek” válaszának befogadására.

A hónap egészének az üzeneteit is vegyük figyelembe a teljesebb felismerések, a tudás érdekében!

 

Természetesen továbbra is a legfontosabb a személyes tudás felismerése, ezért a napi csillagkódokat most is NAGYBETŰVEL emeltem ki. Ne feledjük, a személyes tudás visz igazán előre, s ez néhány hétköznapi eseménybe van elrejtve, amelyeket érdemes leírni a titkos naplónkba és összevetni az itt közreadott csillagkulcsokkal.

 

Napi üzenetek a Földről nézve, csillag-kulcsokkal:

 

Június 24., hétfő: A Hold napjának reggelén a Hold a Plútóval találkozik, s ez remek lehetőséget ad a lelki dolgaink mélységeinek a feltárására, az elvonulásra és a minket foglalkoztató dolgok „másik oldala” felé történő nyitásra. A délutáni órák a termékeny gondolkodást és a tanulást segítik.

Csillag-kulcsszavak: BEFOGADÓ SZERETET, MEGNYÍLÁS

 

Június 25., kedd: A múltunk sok megértetlen, tisztázatlan eseményt, élményt hordoz. A mai nap időminősége elsősorban a „tegnapértésnek,” a lelki tisztításoknak és a múlt szükségtelen korlátainak a meghaladásában nyújt segítséget.

Csillag-kulcsszavak: EMLÉKEZÉS, RÁLÁTÁS

 

Június 26., szerda: A Merkúr mai kapcsolata a Szaturnusszal kedvez a koncentrációt igénylő szellemi tevékenységeknek, a lényeges dolgaink megbeszélésének, értelmezésének, valamint ma a szokásosnál jobban legyünk jelen a társainknak.

Csillag-kulcsszavak: A TUDAT MEGNYÍLÓ KAPUI

 

Június 27., csütörtök: A tegnapra írottak ma fokozottan érvényesek! Az érzelmi, lelki beszélgetéseknek és együtt működéseknek is kedvez ez a nap.

Csillag-kulcsszavak: LÉLEKKONCENTRÁCIÓ, NEMZÉS

 

Június 28., péntek: A mai nap a spiritualitásban, a meditáció világában való fejlődést támogatja. A múltból, az előző életekből hozott tartalmak felszínre hozásának és a regressziós terápiának is kedvez ez a mágikus péntek.

Csillag-kulcsszavak: TOVÁBBLÉPÉS, HALLHATATLNASÁG

 

Június 29., szombat: A Vénusz és a Mars kapcsolata a szerelem megértését támogatja, ahol a szerelem nem csak hétköznapi, hanem mágikus szinten is értendő.

Csillag-kulcsszavak: ALKOTÁS, KREATIVITÁS

 

Június 30., vasárnap: A Merkúr és az Uránusz ma pontossá váló kapcsolódása kiemelten segíti a tudatunk kiszélesítését célzó tevékenységeket, a tisztázó beszélgetéseket és a magasabb szellemi tartalmak felé irányuló fordulást.

Csillag-kulcsszavak: MÉRLEGELÉS, GONDOLATI TERMÉKENYSÉG

 

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek.

Áldás és Fény VAN Velünk az Úton!

CsillagfényáldássalPaksi Zoltán