AZ IDŐ MINŐSÉGE

 

Minden pillanatot kozmikus energiák, jelek töltenek meg információval, s ezen jelek ismeretében tudhatjuk azt, hogy az adott idő milyen tartalmat, vagy mondhatjuk úgy is, hogy milyen minőséget hordoz. A csillagbölcseletben az idő elsődlegesen nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés.

 

Mindenki számára érzékelhető az, hogy másként érezzük az időt a nyári Napforduló napján és megint másként karácsony estéjén. Minél inkább ismerjük és alakítjuk a napi cselekvéseinket az adott időminőséghez, annál inkább eredményesebben tudunk működni az életünk minden területén.

 

Az idő minőségét az asztrológiai jeleken túl ragyogó csillagok, csillagképek és a Tejút segítségével érthetjük meg, ezt segíti a heti rendszerességgel közreadott csillagidőjárásjelentéseim.

Még a múlt században, a 90’-es évek elején csak az asztrológiai ismeretek voltak elérhetőek ebben a témában, az égbolton ragyogó csillagzatokról és utakról semmilyen érdemi információ nem volt, ezzel senki sem foglalkozott.

 

Az életem óriási ajándéka és lehetősége volt, hogy elindultam a csillagok jelképének, üzenetének feltáró útján, melyből megszülethetett az asztrozófia. Erről írott első könyvem a 2001-ben megjelent ÉGI UTAK CSILLAGÜZENETEI, mely hamarosan jelentősen bővített, új kiadásban újra napvilágot lát.

Több, mint harminc esztendő személyes, majd tanítványaim tapasztalatai is messzemenően bizonyítják, hogy az idő minőségét, de önmagunkat és a sorsunkat is meg tudjuk érteni fénylő égi testvéreink, a csillagok, a csillagképek és a Tejút segítségével.

 

És mit üzennek a csillagok erre a hétre?

 

Jelen idő minősége kedvez annak, hogy elkezdjük gyógyítani azt, ami nem működik kellőképpen, vagy éppen beteg. Gondolhatunk itt a test-lélek-szellem kizökkentségeinek a gyógyítására, de a kapcsolati, a munkahelyi légkör, vagy éppen egy beteg terület rendbehozatalára is.

 

A gyógyítás idejét jelzi, hogy Földünk a Kígyótartó csillagképénél vándorol, miközben inspirációs kapcsolatban van a Bika szarvai között lévő kiegyensúlyozó, s harmonizáló Vénusszal.

Szóval bármi, ami nem tökéletes, vagy éppen beteg az életünkben most tudjuk azokat hatékonyan harmonizálni és gyógyítani.

 

Ha pediglen földünkről tekintünk az égbolt végtelenjébe, akkor a legmeghatározóbb üzenetet a Nap-Vénusz kettőse jelenti. Ők a Bika szarvai között vándorolva jelzik, hogy mind a kapcsolatainkban, mind a művészetekben, mind a termékenységünk működtetésében az emelés és jobbá tétel ideje jött el, valamint most kiemelten érdemes a számunkra magasabb szinteket hordozó tartalmak felé fordulni.

 

Mindenképpen érdemes tovább olvasni, mert kicsit lejjebb napi bontásban is részletezzük a csillagos égbolt jelzéseit!

 

(Az itt megjelenő írások már elérhetőek megújult honlapunkon, a www.asztrozofia.hu oldalon is!)

A teljesebb „idő-értés” érdekében érdemes megnézni a legújabb havi csillagidőjárásjelentésünket:
https://youtu.be/pd0hBsnfsrc
valamint a 2024-es év egészének a csillagjeleit bemutató – az év dalával kiegészített! – előadásunkat is.
https://youtu.be/GePOweXQYXQ

 

Ima és meditáció leghatékonyabb időintervallumai a BÉKÉÉRT!

Aki teheti ezekben az időpontokban DÉL felé fordulva imádkozzunk lélekben együtt a BÉKÉÉRT és a SZERETETÉRT úgy,

hogy a béke és a harmónia erőit erősítjük, emeljük kint és önmagunkban is,

illetve égi együttműködést kérünk mindezek megvalósulásáért!

Ezen időpontok kiemelten segítik a tudatosság a gyógyító energiák és a harmónia szintjének az emelését, a megoldásokat, valamint az új dolgok, célok elérését.

 

Június 03., hétfő: 11.49 – 11.59

Június 04., kedd: 11.46 – 11.56

Június 05., szerda: 11.43 – 11.53

Június 06., csütörtök: 11.40 – 11.50

Június 07., péntek: 11.37 – 11.47

Június 08., szombat: 11.33 – 11.43

Június 09., vasárnap: 11.30 – 11.40

Június 10., hétfő: 11.28 – 11.38

 

Ima előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elmondani, átadni az égieknek, (Istennek) illetve mihez kérünk segítséget, útmutatást, együttműködést. Az ima/elmélyülés első felében elmondjuk, halkan, de érthetően a mondanivalónkat. Fontos a kimondott szó, fontos, hogy a hangunkkal az énünk rezegtesse meg a „felküldött” információt, mert így az imánknak nagyobb az ereje, a hatása, mintha csak belül, magunkban mondanánk.

 

Az ima/elmélyülés második felében pedig elcsendesedünk, kicsit kiürítjük a tudatunkat. Ezzel megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy megérkezhessen a válasz. Az ima igazi titka, igazi lényege nem is az, hogy mi elmondjuk, hanem az, hogy képessé válunk a hallásra…

 

Az imádkozás/elmélyülés idejét lehetőség szerint pontban a megadott időben kezdjük el. Fontos, hogy a befejezés előtt lecsendesedve figyeljünk befelé, ezzel megadva a lehetőséget az „égiek” válaszának befogadására.

A hónap egészének az üzeneteit is vegyük figyelembe a teljesebb felismerések, a tudás érdekében!

 

Természetesen továbbra is a legfontosabb a személyes tudás felismerése, ezért a napi csillagkódokat most is NAGYBETŰVEL emeltem ki. Ne feledjük, a személyes tudás visz igazán előre, s ez néhány hétköznapi eseménybe van elrejtve, amelyeket érdemes leírni a titkos naplónkba és összevetni az itt közreadott csillagkulcsokkal.

 

Napi üzenetek a Földről nézve, csillag-kulcsokkal:

 

Június 3., hétfő: A Pleiadokba érkező, s a Jupiterrel találkozó Merkúr a Neptunusszal és a Szaturnusszal is kapcsolatba kerülve jelzi, hogy újra a tudásunk kiteljesítésének és a szellemi kreativitásnak az idejébe érkeztünk. Az érzelmi, lelki összefüggéseket és tapasztalatokat is teljesebben tudjuk érteni ezen a fantasztikus napon.

Csillag-kulcsszavak: MÉRETRE VÁGNI, ELENGEDÉS

 

Június 4., kedd: A Nap és a Vénusz, valamint a Merkúr és a Jupiter találkozói ma válnak pontossá, miközben a Plútó is belemosolyog a mai történetbe. Ez a nap kiemelten kedvez az alkotó tevékenységeknek, a konfliktusok békés elrendezésének, de a mélyebb összefüggéseket feltáró gondolkozásnak és beszélgetéseknek is.

Csillag-kulcsszavak: MAGASSÁGBA EMELŐ TITKOK

 

Június 5., szerda: A mai napon a Hold is megérkezik a „szerelmi teremtés” csillagfészkéhez, ami az alkotó erők, a kreativitás növekedéséhez is vezet, ugyanakkor ezen a szerdán az érzelmi, lelki kérdéseinkkel is érdemes foglalkozni.

Csillag-kulcsszavak: LELKI ESZME-CSERÉK

 

Június 6., csütörtök: A mai Újhold vendégül látja a Vénuszt a Bika csillagzat szarvainál, ami kedvez a művészi típusú alkotómunkáknak, de segíti minden téren a békítést, szépítést, harmonizálást célzó törekvéseinket is.

Csillag-kulcsszavak: GYÓGYÍTÁS, GYÓGYULÁS

 

Június 7., péntek: A Tejútra lépő Hold jelzi, hogy ideje van ezen a napon a magasabb világok felé fordulásnak, az imának és a hétköznapok monotonitásából kiemelő lelki gyakorlatoknak is. Ma érdemes elgondolkodni azon, hogy vannak-e bennünk „lehúzó” késztetések, érzések, gondolatok.

Csillag-kulcsszavak: ELENGEDÉS, ÖNLEGYŐZÉS

 

Június 8., szombat: A társunk és a társaink felé irányuló JELEN-LÉT alkalmazásának az ideje jön el, amit a Szaturnusz kapcsolódása a Nap-Vénusz kettőséhez jelez. Ez a nap kedvez a konkrét megvalósításokra irányuló érdemi törekvéseknek is.

Csillag-kulcsszavak: EGYÜTT-MŰKÖDÉS, TISZTÍTÁS

 

Június 9., vasárnap: A tegnapi napra írottak ma is érvényesek! Az idő minősége most segíti a meditációban, a spiritualitásban való elmélyülést és fejlődést, de kedvez a mély lelki dolgaink megértésének, valamint a mély lelki beszélgetéseknek is.

Csillag-kulcsszavak: LÉLEKTISZTÍTÁS, AZ ANYA MEGÉRTÉSE

 

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek.

Áldás és Fény VAN Velünk az Úton!

CsillagfényáldássalPaksi Zoltán