Az előttünk álló napok fő égi eseménye a Vénusz-Uránusz-Nap-Jupiter nagy találkozója a szerelem istennője, Afrodité által uralt Bika csillagainál. Mai divatos szófordulat a „mindent is” és a „minden is”, szóval ez az égi helyzet minden gyümölcsöző törekvésnek kedvez, mondhatjuk, hogy „mindenre is” jó.

Nekem erről a nagy találkozóról elsőként Mozart beavató műve a Varázsfuvola jut az eszembe, amiben megjelenik a szerelem, (Vénusz) a szabadság, (Uránusz) a fényesség (Nap) kérdésköre és a titkos tanítások (Jupiter) beavató szerepe is.

 

Az életünk legjelentősebb tanító beavatásai közé tartoznak azok a pillanatok, amikor nálunk is megtörténik a nagy találkozó, amikor először találkozunk a párunkkal. Az itt megjelenő körülmények, helyzetek, gondolatok, események, mind-mind jelképek, amelyek segítik a megértését annak az életszakasznak, amelyik elindult az ekkor létrejövő kapcsolatban.

Érdemes felidézni ezekben a varázslatos májusi napokban az eddigi életünk fő kapcsolatának, vagy főbb kapcsolatainak az indulását, az első találkozást és azt beavató, szimbolikus eseményként értelmezni.

 

Nem véletlenül akkor és úgy történt a megismerkedés!

 

Még a túloldalon, a születésünk előtt, amikor eltervezzük a következő életünket és kiválasztjuk a társainkat – így a párunkat is – egyeztetünk vele.

Megbeszéljük azt is, hogy lesz egy jel, ami által felismerjük egymást.

Például az egyik tanítványom mesélte, hogy az ő figyelmét – jelként – a későbbi társának a sokszínű sálja vonta magára. Egy másik történetben a későbbi partner pont azt a könyvet olvasta elmélyülten egy discóban(!), ami az ő kedvence is, így „kénytelen” volt megszólítani őt.

 

Szóval mindig van egy jel, amire felkapjuk a fejünket, ami megérint és ami által „kénytelenek vagyunk” kezdeményezni, vagy fogadni a közeledést.

Idézzük fel ezt a jelet, valamint a megismerkedés jelenetét, mely sorsmandalaként életünk elsődleges szimbólumaként jelentős tanításokat őriz.

 

Ahogyan most, a Bika csillagjelénél találkoznak a planéták, úgy mi is jeltől, jelektől övezve találkoztunk Vele, s ahogyan most tudjuk, hogy a jel (Bika) a gyümölcsöző termékenység üzenetét hozza, úgy érdemes megfejteni azt, hogy az a jel, a saját jelünk milyen tanítást hordoz.

 

A fentieket érdekesen egészíti ki a Föld égi helyzete. Csodálatos bolygónk a Mérleg csillagkép jövő serpenyőjénél vándorol az előttünk álló napokban. Ez az egyik legősibb mágikus gyakorlatot, a Felettes Énnel, avagy az énünk isteni részével való kapcsolat létrehozását, felerősítését segíti. Az imák, a meditációk, a légzés-koncentrációk és a tudat kiürítését célzó gyakorlatok is támogatják ennek a különleges, mégis természetes kapcsolatnak a megélését.

 

Elmondhatjuk, hogy a külső, a társas kapcsolatok mellett a belső (halandó – halhatatlan) kapcsolatok teljesebb megértését célzó tevékenységeknek kedvez ezen a héten az idő minősége.

 

Már csak pár nap és május 20-án, mikor a Nap a Pleiadok csillaghalmazához érkezik, újra megtartjuk neves előadók részvételével az ASZTROZÓFIA NAPJÁT!

 

Információ és jelentkezés: www.asztrozofianap.hu

 

A mágikus, alkotó Zenemágia kurzusunkat Danics Dórival közösen tartjuk, s az első végzett csoportunk frissen avatott muzsikusaival, a rendezvény zárásaként együtt daloljuk és gitározzuk el Csillagálom című dalunkat.

 

Remélem, hogy május 20-án Önnel együtt énekelhetünk!

 

Információ és jelentkezés: www.asztrozofianap.hu

 

(Az itt megjelenő írások már elérhetőek megújult honlapunkon, a www.asztrozofia.hu oldalon is!)

A teljesebb „idő-értés” érdekében érdemes megnézni a legújabb havi csillagidőjárásjelentésünket:
https://youtu.be/pd0hBsnfsrc
valamint a 2024-es év egészének a csillagjeleit bemutató – az év dalával kiegészített! – előadásunkat is.
https://youtu.be/GePOweXQYXQ

 

Ima és meditáció leghatékonyabb időintervallumai a BÉKÉÉRT!

Aki teheti ezekben az időpontokban DÉL felé fordulva imádkozzunk lélekben együtt a BÉKÉÉRT és a SZERETETÉRT úgy,

hogy a béke és a harmónia erőit erősítjük, emeljük kint és önmagunkban is,

illetve égi együttműködést kérünk mindezek megvalósulásáért!

Ezen időpontok kiemelten segítik a tudatosság a gyógyító energiák és a harmónia szintjének az emelését, a megoldásokat, valamint az új dolgok, célok elérését.

 

Május 14., kedd: 12.48 – 12.58

Május 15., szerda: 12.45 – 12.55

Május 16., csütörtök: 12.42 – 12.52

Május 17., péntek: 12.39 – 12.49

Május 18., szombat: 12.36 – 12.46

Május 19., vasárnap: 12.33 – 12.43

Május 20., hétfő: 12.30 – 13.40

 

Ima előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elmondani, átadni az égieknek, (Istennek) illetve mihez kérünk segítséget, útmutatást, együttműködést. Az ima/elmélyülés első felében elmondjuk, halkan, de érthetően a mondanivalónkat. Fontos a kimondott szó, fontos, hogy a hangunkkal az énünk rezegtesse meg a „felküldött” információt, mert így az imánknak nagyobb az ereje, a hatása, mintha csak belül, magunkban mondanánk.

 

Az ima/elmélyülés második felében pedig elcsendesedünk, kicsit kiürítjük a tudatunkat. Ezzel megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy megérkezhessen a válasz. Az ima igazi titka, igazi lényege nem is az, hogy mi elmondjuk, hanem az, hogy képessé válunk a hallásra…

 

Az imádkozás/elmélyülés idejét lehetőség szerint pontban a megadott időben kezdjük el. Fontos, hogy a befejezés előtt lecsendesedve figyeljünk befelé, ezzel megadva a lehetőséget az „égiek” válaszának befogadására.

A hónap egészének az üzeneteit is vegyük figyelembe a teljesebb felismerések, a tudás érdekében!

 

Természetesen továbbra is a legfontosabb a személyes tudás felismerése, ezért a napi csillagkódokat most is NAGYBETŰVEL emeltem ki. Ne feledjük, a személyes tudás visz igazán előre, s ez néhány hétköznapi eseménybe van elrejtve, amelyeket érdemes leírni a titkos naplónkba és összevetni az itt közreadott csillagkulcsokkal.

 

Napi üzenetek a Földről nézve, csillag-kulcsokkal:

 

Május 14., kedd: A mai napon a Rák ollójához érkező Hold kapcsolata a Marssal remek idejét adja az elengedésnek. Tegyük ma múlt időbe az esetlegesen még meglévő félelmeket, negatív gondolatokat és az önkorlátozásokat is.

Csillag-kulcsszavak: MÚLTTISZTÍTÁS, KÖTELEK ELVÁGÁSA

 

Május 15., szerda: A célok és tervek megvalósítása érdekében végzett érdemi cselekvések ma eredményesebbek a szokásosnál, valamint a kreativitás energiái és inspirációi is megnövekednek. A lelki, családi dolgainkra való rálátásnak is kedveznek az égi jelek.

Csillag-kulcsszavak: EMLÉKEZÉS, LÉLEKFÉNYESÍTÉS

 

Május 16., csütörtök: A mai napon is dominálnak a kreatív, alkotó, teremtő energiák, ezért célszerű az ötleteinket, új elgondolásainkat papírra vetni. Amennyiben indokolt mára érdemes a lelki, és/vagy a családi ügyeinket elrendezését időzíteni.

Csillag-kulcsszavak: ÖSZTÖNÖK TUDATOSÍTÁSA, URALÁSA

 

Május 17., péntek: A rejtett korlátaink, határaink tudatosítását segítik az égi jelek. Törekedjünk arra, hogy koncentráltan, az eddigieknél kicsit magasabb szintű jelenléttel végezzük a dolgainkat. Ugyanakkor a tudás elmélyítésének és a mély dolgok megbeszélésének is kedvez ez a nap.

Csillag-kulcsszavak: GONDOLAT AZ ANGYALTÓL

 

Május 18., szombat: A hatékony (alkotó, létrehozó) cselekvés egyik fő titka az erőink, képességeink együtt történő működtetése. Ha például egy adott munkában nem csak a fizikai rutint alkalmazzuk, hanem kiegészítjük azt plusz szellemi tartalommal és érzelemmel is, az eredményességünk jelentősen megnő. A mai nap segíti leginkább az ilyen együtt-működéseket.

Csillag-kulcsszavak: FÉNY-BÖLCSESSÉG, SZABADSÁG-EGYENSÚLY

 

Május 19., vasárnap: A mai napi égi konstellációk segítik a teljességre törekvő cselekvéseket, a tehetségek kibontakoztatását, de bármely lelki, családi ügyben, kérdésben hatékonyan tudunk előre lépni, régi dolgokban megoldásra jutni.

Csillag-kulcsszavak: ANYASÁG, ÖSSZEGZŐ FELISMERÉS

 

Május 20., hétfő: Az Asztrozófia Napján a Pleiadok csillagaihoz érkező Nap minkét bölcsesség planétával kapcsolatot alkot, ami a művészi típusú alkotásnak, a tudás elmélyítésének, de mágikussá alakításának is kedvez.

Csillag-kulcsszavak: SZERELEM, HOLNAP-JELEK

 

 

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek.

Áldás és Fény VAN Velünk az Úton!

CsillagfényáldássalPaksi Zoltán