Az emberi élet tele van csodákkal, próbatételekkel, kérdésekkel, illúziókkal és a biztonságra, a bizonyosságra való törekvésekkel is. Hozunk a jelen életünkbe feladatokat, megoldandó kérdéseket, de hozunk a múltunkban már kimunkált képességeket, tehetségeket is.

Az előttünk álló napok egyik fő kérdése a biztonság témaköre, mert a Bika csillagzatánál együtt ragyog az Uránusztól távolodó Nap, Vénusz és Jupiter.

 

A biztonság nem csak az anyagiakra vonatkozik, hanem a Vénusz okán a kapcsolatainkra, valamint a Nap és a Jupiter miatt a tudásunkra is. Mind a kapcsolataink, mind a tudásunk megerősítését célzó cselekvéseknek kedvez most az idő minősége. Érdemes „összevonni” a kettőt és a társunkkal, a társainkkal elbeszélgetni arról, hogy számukra mi az az ismeretanyag, amit stabilnak, megbízhatónak, biztosnak gondolnak és persze mi is osszuk meg velük e témában a saját gondolatainkat.

 

Ne vitában, a gondolataink ütköztetésében, hanem eszme-cserében vegyünk részt.

 

A mindig is változó világunkban a biztonság örök kérdés, ezért érdemes a titkát tudatosítani magunkban. Ahogyan már többször is írtam, a múltunkból hozunk kvalitásokat, amelyekkel TERMÉKENYEN, LÉTREHOZÓ módon tudunk alkotva működni.

Közvetlenül, de közvetve is a működtetett tehetségeink hívják, vonzzák be, vagy hozzák létre a biztonságunkat. Én például termékeny vagyok dalok írásában, s bár ezekkel ritkán „büntetem” a nyilvánosságot, egy fillért nem hoz a kasszába, mégis azzal, hogy működtetem, a biztonságom erőterét növeli.

 

Szóval adjunk teret a tehetségeinknek, működtessük őket, mert a TERMÉKENYSÉGBŐL KÖVETKEZIK A BIZTONSÁG!

 

A Nap, a Vénusz és a Jupiter most pont a termékenység, sőt, a szerelmetes termékenység csoda-csillaghalmazánál, a Pleiadoknál vándorolnak, ezért triplán jelzik, hogy a termékeny működések csillagidejében vagyunk.

 

Mi segíti, mi egészíti ki a biztonságunkat?

 

Nézzük meg ezekben a napokban a Föld égi helyzetét is! Egyedül az asztrozófia az, „aki” figyelembe veszi közös lakhelyünk égi helyzetét, ezzel jelentősen kiegészítve az idő értésének lehetőségét.

Nos, varázslatos planétánk megérkezik a Skorpió csillagfényébe, annak is az olló csillagainál. Az olló jelképezi többek között a tervezést, a „méretre vágást,” de a felesleges dolgok levágását, vagyis az elengedést is.

 

A biztonságunk megerősítése érdekében én azt javaslom, hogy gondoljuk el, „vágjuk méretre” a jövőt, majd vegyük számba azokat az önkorlátozó gondolatokat, amelyekkel szűkítjük a mozgásterünket, tudatosítsuk a félelmeinket és engedjük el őket.

Jól működő mágia, ha leírjuk őket egy lapra, majd a lenyugvó Nap felé fordítva elégetjük azt. A múlt terhei, vagyis a félelmek és rossz gondolatok gátolják a termékenységet! Ezek elengedésével több energiához jut a kreativitásunk, felerősödnek a tehetségeink, így nagyobb, fényesebb biztonságot tudunk teremteni magunknak és a szeretteinknek is.

 

(Az itt megjelenő írások már elérhetőek megújult honlapunkon, a www.asztrozofia.hu oldalon is!)

A teljesebb „idő-értés” érdekében érdemes megnézni a legújabb havi csillagidőjárásjelentésünket:
https://youtu.be/pd0hBsnfsrc
valamint a 2024-es év egészének a csillagjeleit bemutató – az év dalával kiegészített! – előadásunkat is.
https://youtu.be/GePOweXQYXQ

 

Ima és meditáció leghatékonyabb időintervallumai a BÉKÉÉRT!

Aki teheti ezekben az időpontokban DÉL felé fordulva imádkozzunk lélekben együtt a BÉKÉÉRT és a SZERETETÉRT úgy,

hogy a béke és a harmónia erőit erősítjük, emeljük kint és önmagunkban is,

illetve égi együttműködést kérünk mindezek megvalósulásáért!

Ezen időpontok kiemelten segítik a tudatosság a gyógyító energiák és a harmónia szintjének az emelését, a megoldásokat, valamint az új dolgok, célok elérését.

 

Május 21., kedd: 12.27 – 12.37

Május 22., szerda: 12.24 – 12.34

Május 23., csütörtök: 12.21 – 12.31

Május 24., péntek: 12.18 – 12.28

Május 25., szombat: 12.15 – 12.25

Május 26., vasárnap: 12.12 – 12.22

Május 27., hétfő: 12.09 – 12.19

 

Ima előtt alaposan gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elmondani, átadni az égieknek, (Istennek) illetve mihez kérünk segítséget, útmutatást, együttműködést. Az ima/elmélyülés első felében elmondjuk, halkan, de érthetően a mondanivalónkat. Fontos a kimondott szó, fontos, hogy a hangunkkal az énünk rezegtesse meg a „felküldött” információt, mert így az imánknak nagyobb az ereje, a hatása, mintha csak belül, magunkban mondanánk.

 

Az ima/elmélyülés második felében pedig elcsendesedünk, kicsit kiürítjük a tudatunkat. Ezzel megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy megérkezhessen a válasz. Az ima igazi titka, igazi lényege nem is az, hogy mi elmondjuk, hanem az, hogy képessé válunk a hallásra…

 

Az imádkozás/elmélyülés idejét lehetőség szerint pontban a megadott időben kezdjük el. Fontos, hogy a befejezés előtt lecsendesedve figyeljünk befelé, ezzel megadva a lehetőséget az „égiek” válaszának befogadására.

A hónap egészének az üzeneteit is vegyük figyelembe a teljesebb felismerések, a tudás érdekében!

 

Természetesen továbbra is a legfontosabb a személyes tudás felismerése, ezért a napi csillagkódokat most is NAGYBETŰVEL emeltem ki. Ne feledjük, a személyes tudás visz igazán előre, s ez néhány hétköznapi eseménybe van elrejtve, amelyeket érdemes leírni a titkos naplónkba és összevetni az itt közreadott csillagkulcsokkal.

 

Napi üzenetek a Földről nézve, csillag-kulcsokkal:

 

Május 21., kedd: A mai napon a Hold és a Merkúr inspirációs fényszöge a lelki dolgok feltárásának, megértésének és az érzelmi beszélgetéseknek kedvez.

Csillag-kulcsszavak: ANGYALI JELEK

 

Május 22., szerda: A valóban lényeges tudást, az életünk történeteiből, tapasztalataiból szerezzük meg. A mai nap alkalmas arra, hogy időt szenteljünk a legmeghatározóbb történeteink átgondolására, s ez által a tudásunk elmélyítésére.

Csillag-kulcsszavak: MÉLYREHATÓAN EMELŐ MEGÚJÍTÁS

 

Május 23., csütörtök: A mai napon a békítés, szépítés és harmonizálás energiái erősödnek fel, miközben a Telihold segíti a nagyobb erőket igénylő munkáink elvégzését. A feleslegessé vált gondolatokat, nehéz érzéseket ma engedjük el, ezzel segítve a harmónia növekedését.

Csillag-kulcsszavak: BŐSÉG, TERMÉKENYSÉG, SZERELEM

 

Május 24., péntek: A jelenlétnek, a koncentráltságnak és a leglényegesebb dolgainkra való tisztázó cselekvéseknek és odafigyelésnek kedveznek ma a főszereplővé vált Szaturnusz aspektusai. A harmonizálás erői most is intenzívek.

Csillag-kulcsszavak: MÉREGTELENÍTŐ GYÓGYULÁS

 

Május 25., szombat: A szerelmi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek egy emberi életben, mert többnyire ezek által nyílik lehetősége a lelkeknek a visszatérésre. A legmélyebb, legrejtettebb és a legfontosabb tanításokat ezért a szerelmi kapcsolataink hordozzák. Ezen rejtett mélységek feltárásának és teljesebb megértésének kedvez ez a nap.

Csillag-kulcsszavak: A SZÜLETŐ SZERELEM FÉNYEI, EMLÉKEZÉS

 

Május 26., vasárnap: A hajnali álom üzeneteiben személyesen nekünk a karma tisztításának és a személyiségünk halhatatlan részének a jeleivel, tanításaival találkozunk. Érdemes az álmunkat ébredés után azonnal leírni és a nap folyamán lehetőséget teremteni az abban történő meditatív elmélyülésre.

Csillag-kulcsszavak: CSODASZARVAS, TUDÁS

 

Május 27., hétfő: A Hold napján égi kisérőnk az Uránusszal kerül emelő-megoldó kapcsolatba. Ez a kapcsolat segíti a lelki, érzelmi tisztázásokat, valamint az automatikussá vált önkorlátozásaink felismerését és elengedését is.

Csillag-kulcsszavak: LÉLEKÉRTÉS, HALHATATLANSÁG

 

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek.

Áldás és Fény VAN Velünk az Úton!

CsillagfényáldássalPaksi Zoltán